กรุงไทยใจป้ำ กู้ได้ทุกอาชีพ ผ่อนหมื่นละ 10 บาท/วัน

กรุงไทยใจป้ำ กู้ได้ทุกอาชีพ ผ่อนหมื่นละ 10 บาท/วัน

สินเชื่อกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้ สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ เป็นเงินทุน อาชีพไหนก็กู้ได้ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง รายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุด 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็กู้เงินก้อนได้

เพียงมีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

กู้สินเชื่อเงินก้อนอนุมัติไว ง่ายๆ ผ่านแอป เป๋าตัง และ Krungthai NEXT

อัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี

วงเงินอนุมัติ

กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

กรณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน ที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

Bank Statement ของบริษัท/ธุรกิจส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อ จะพิจารณาจากหลายปัจจัย โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ