คนไทยรอเลย พรุ่งนี้ ดีเซล ลดราคา

คนไทยรอเลย พรุ่งนี้ ดีเซล ลดราคา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน กรณีมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนตาม เหลือต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ด้วยการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 2.50 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มต้นแต่วันที่ 20 กันยายน-31 ธันวาคม 2566 นั้น แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานกล่าวว่า ขณะนี้กองทุนน้ำมันล่าสุดใช้เงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 8.98 บาท ส่วนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 5.99 บาทต่อลิตร

หากมีผลปรับลดตามมติ ครม.ที่ 2.50 บาท ก็จะเหลือจัดเก็บที่ 3.67 บาทต่อลิตร โดยจะทำให้มีเงินเหลือจากการหักลบดังกล่าวประมาณ 2.32 บาท จำนวนเงินดังกล่าวจะนำไปเป็นส่วนลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ 2 บาท ส่วนที่เหลือ 0.32 บาทต่อลิตรจะถูกเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน ฐานะกองทุนน้ำมันวันที่ 17 กันยายน 2566 ติดลบอยู่ที่ 61,641 ล้านบาท แบ่งเป็น น้ำมันติดลบ 16,902 ล้านบาท LPG ติดลบ 44,739 ล้านบาท

ปัจจุบันราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันนี้ เป็นดังนี้

กลุ่มน้ำมันดีเซล

ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บาท

หากปรับลดราคาลง 2 บาท จะทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในพื้นที่กรุงเทพฯที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้

ดีเซล B7 ลิตรละ 29.94 บาท

ดีเซล B10 ลิตรละ 29.94 บาท

ดีเซล B20 ลิตรละ 29.94 บาท

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ