คลังแจงแล้ว ข่าวออกเงินดิจิทัลแจกประชาชน

คลังแจงแล้ว ข่าวออกเงินดิจิทัลแจกประชาชน

คลังแจง ข่าวออกเงินดิจิทัลแจกประชาชน ไม่ใช่เรื่องจริง ชี้เป็นแค่ โครงการศึกษาของแบงก์ชาติ เพื่อใช้แลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นดิจิทัลเท่านั้น

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย ชี้แจงจากที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางออนไลน์ว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกสกุลเงินดิจิทัล โดยร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนั้น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง โดยข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อยู่ระหว่างการศึกษา และพัฒนาเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือที่เรียกว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธนบัตรสกุลเงินบาทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล

สำหรับ โครงการอินทนนท์ เป็นโครงการทดสอบ CBDC ของ ธปท. ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งเป็นรูปแบบ Wholesale (ใช้ทำธุรกรรมระหว่างสถาบันการเงิน) และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับรายย่อย/ประชาชน ซึ่งปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างทดสอบ CBDC สำหรับรายย่อย (Retail CBDC) ในวงจำกัด โดยยังไม่มีแผนที่จะนำ Retail CBDC มาใช้จริงกับประชาชนในวงกว้าง หลายประเทศยังอยู่ระหว่างศึกษาและทดสอบ CBDC ของตัวเอง ดังนั้น ยังไม่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนา และใช้งาน CBDC ร่วมกัน เพื่อแจกจ่ายเงินดิจิทัลให้กับประชาชนแต่อย่างใด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ