การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ และล้างแผงฟรี 2 ปี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับติดตั้งโซลาร์เซลล์ และล้างแผงฟรี 2 ปี

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ทางด้านเว็บไซต์ antifakenewscenter รายงานว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ และล้างแผงฟรี 2 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับติดตั้งโซลาร์เซลล์ ฟรีการสำรวจออกแบบ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของ PEA รวมทั้งล้างแผงฟรี 2 ปี (ปีละครั้ง)

ระบบ 1 เฟส

ขนาด 3 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 145,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ/เดือน 1,800 บาท

ขนาด 5 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 200,000 บาท ลดค่าไฟฟ้าประมาณ/เดือน 3,000 บาท

ระบบ 3 เฟส

ขนาด 5 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 220,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ/เดือน 3,000 บาท

ขนาด 10 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 330,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ/เดือน 6,000 บาท

ขนาด 15 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 455,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ/เดือน 9,000 บาท

ขนาด 20 kW ราคาอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 550,000 บาท ลดค่าไฟฟ้า ประมาณ/เดือน 12,000 บาท

นอกจากนี้ อุปกรณ์ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน PEA ซึ่งค่าไฟฟ้าที่ลดลงนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง และสภาพอากาศ ทั้งหมดนี้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อสาขาที่ให้บริการทั่วไทยใกล้บ้าน ซึ่งติดตั้งและควบคุมงานโดย PEA รับประกันอินเวอเตอร์นาน 10 ปี คุณภาพแผง 12 ปี ประสิทธิภาพแผง 25 ปี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ