รักษาการผู้การทางหลวง ขอบคุณ วิโรจน์ เรื่อง ส่วยสติ๊กเกอร์ เป็นเรื่องซุกใต้พรมมานาน

รักษาการผู้การทางหลวง ขอบคุณ วิโรจน์ เรื่อง ส่วยสติ๊กเกอร์ เป็นเรื่องซุกใต้พรมมานาน

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ผบก.ปปป. รักษาราชการแทน ผบก.ทล. เรียกตำรวจทางหลวงเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นส่วยสติ๊กเกอร์ ประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ออกมาเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับส่วยสติกเกอร์รถบรรทุก

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวก่อนเข้าร่วมประชุมว่า วันนี้ตนเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงระดับผู้กำกับการมาประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไปและกำหนดแก้ไขปัญหาเรื่องเร่งด่วน เบื้องต้นภายหลังประชุมจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับเรื่องการพิจารณาเอาผิด เป็นนโยบายของ ผบ.ตร. เน้นย้ำในการกวาดบ้านตัวเอง และในฐานะตำรวจทางหลวง ไม่อยากตอบว่ามันไม่มีเรื่องส่วยรถบรรทุกเกิดขึ้น เพราะมันอยู่ในพรมมานาน ขอบคุณนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผย และต้องขอขอบคุณสมาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทยที่เข้ามาให้ข้อมูล ในฐานะที่ตนได้รับรอบหมายให้มาดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้

ยืนยันว่าจะนำพาหน่วยนี้ให้ไปในทางที่ถูกต้อง และหากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องถูกดำเนินการเช่นเดียวกัน อีกทั้งในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตนจะแก้ไขทั้งระบบไปด้วยกันไม่แก้เฉพาะจุด อะไรที่ถูกหมักหมมมานาน หรือมีความเหลื่อมล้ำจะแก้ไขปรับปรุงไปด้วย

ตนไม่มีความหนักใจที่ต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ เพราะสิ่งที่นายวิโรจน์พูดมันถูกต้องทุกอย่าง แค่ต้องทำให้ถูกต้องตามแนวทาง และตำรวจทางหลวงจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมากกว่านี้ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลได้ ส่วนกรณีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนนั้น ขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และตนจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนี้

โดยไม่ให้ความช่วยเหลือใคร ใครทำอะไรไว้ต้องได้รับในสิ่งนั้นไม่มียกเว้นแน่นอน ตนทำงานมาเยอะมีพื้นฐานการทำงานในสิ่งอยุติธรรมมาเยอะ จะไม่ทำให้ ปปป. เสื่อมเสีย ตนมาตรงนี้ แม้มาแก้ไขในช่วงสั้นๆ แต่จะยกเลิกคำสั่ง แก้ไขปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในบรรดาหน่วยเฉพาะกิจ ตนจะยกเลิกทั้งหมด อะไรที่เป็นปัญหาส่อทุจริต อาจจะพิจารณายกเลิกภายในวันนี้ และมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

เมื่อถามถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายหลังจากนี้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เผยว่า ตำรวจทางหลวงมาถึงการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม แม้ว่าทุกขั้นตอนหลังจากนี้ย่อมกระทบไปถึงธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แต่ต้องปรับตัวตามให้ทัน ส่วนประเด็นที่มีการพูดกันว่าหลังจากนี้รถบรรทุกอาจจะถูกจับทุกด่านตรวจ เรามาถึงจุดนี้ต้องยอมรับความเป็นจริง การปรับตัว คือ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ