ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลด 2 ลูกหนี้ นามสกุลดัง พ้นบุคคลล้มละลาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ปลด 2 ลูกหนี้ นามสกุลดัง พ้นบุคคลล้มละลาย

วันที่ 30 พ.ค.2566 รายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล. 21616/2552 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 ศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นายนราพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ลูกหนี้ที่ 1 นางสาว หรือ นางเมทินี ยุวศรี หรือวงศ์สวัสดิ์ ลูกหนี้ที่ 2 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 ต่อมาศาลมีคำสั่งให้หยุดนับระยะเวลาปลดลูกหนี้ทั้งสองจากล้มละลายไว้นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงปลดให้ นายนราพงษ์ วงศ์สวัสดิ์ ที่ 1 นางสาว หรือ นางเมทินี่ ยุวศรี หรือวงศ์สวัสดิ์ ที่ 2 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ