กกต. เผย นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เสร็จหมด 400 เขตแล้ว

กกต. เผย นับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. 2566 เสร็จหมด 400 เขตแล้ว

วันที่ 18 พ.ค. 2566 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้ จัดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านหน้าจอแสดงผล (Dash board) ให้แก่ สื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.ectreport.com นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อย่างไม่ป็นทางการ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ectreport.com ได้ดำเนินการครบตามที่กำหนดแล้ว และการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครปฐม ที่งดลงคะแนนเนื่องจากประสบวาตภัย ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำส่ง แล้วจะได้ปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเพื่อนำเสนอผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการต่อไป

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ