ลูกศิษย์อาลัย เจ้าคุณเย็นเต็ก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมน มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

ลูกศิษย์อาลัย เจ้าคุณเย็นเต็ก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมน มรณภาพแล้ว สิริอายุมงคล

เรียกได้ว่าลูกศิษย์ต่างก็ อาลัย หลังเจ้าคุณเย็นเต็ก มรณภาพ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2566 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกายแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม และรักษาการเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม ได้มรณภาพแล้วอย่างสงบ สิริอายุ 87 ปี พรรษา 65

ภาพจาก วัดโพธิ์แมนคุณาราม | Bhoman Khunaram Temple

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) มีนามเดิมว่า วีระ โพธิชาญประเสริฐ เป็นชาวกาญจนบุรี เกิดปี พ.ศ. 2479 ได้เข้าบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพธิ์เย็น (สังกัดจีนนิกาย) อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2500 โดยพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่าเย็นเต็ก ต่อมาหลังอุปสมบท ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอุปัชฌาย์ และช่วยเหลือท่านสร้างวัดโพธิ์แมนคุณารามจนสำเร็จ เมื่อพระอุปัชฌาย์มรณภาพในปี พ.ศ. 2529 ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส จนปัจจุบัน

ขอบคุณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม | Bhoman Khunaram Temple

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ