ราคาทองคำตลาดเย็นวันที่  18 มีนาคม 2566 เผยราคาขึ้น

ราคาทองคำตลาดเย็นวันที่ 18 มีนาคม 2566 เผยราคาขึ้น

วันที่ 18 มีนาคม 2566 จากสมาคมค้าทองคำ ได้ประกาศราคาทองคำ เวลา 09:15 น.

ประกาศราคาทองคำครั้งที่ 1

ทองคำแท่ง รับซื้อคืน 31,650.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 31,750.00 บาท/บาททองคำ

ทองรูปพรรณ รับซื้อคืน 31,078.00 บาท/บาททองคำ และขายออก 32,250.00 บาท/บาททองคำ

ภาพจาก สมาคมค้าทองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นหรือลง

ภาพจาก AURORA

1. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย จากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนำเข้าและส่งออกทองคำ รวมไปถึงค่าขนส่ง ดอกเบี้ยธนาคาร ค่าความเสี่ยง หรือค่าประกันภัยต่างๆ เนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อทองคำเป็นจำนวนมาก และปริมาณทองคำที่มีอยู่ภายในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆตามมา และหากนโยบายดอกเบี้ยถูกปรับขึ้น จะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรฐกิจที่เริ่มดี ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น มีความเชื่อมั่นมากขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำก็จะปรับตัวลง ในทางกลับกัน หากนโยบายดอกเบี้ยถูกลดลง จะแสดงให้เห็นถึงสภาะเศรษฐกิจที่เริ่มไม่ดี ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลง ความเชื่อมั่นที่ลดลง และราคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้น

ภาพจาก AURORA

2. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำเป็นอย่างมาก ซึ่งราคาน้ำมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ โดยสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นกับราคาทองคำนั้นจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน และราคาน้ำมันมีเกี่ยวข้องแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำด้วยเช่นกัน หากราคาน้ำมันถูกปรับเพิ่มขึ้น สภาวะเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำก็จะถูกปรับขึ้นสูง ในทางกลับกัน หากราคาน้ำมันถูกปรับตัวลดลง สภาวะเงินเฟ้อก็จะลดลง และราคาทองคำก็จะปรับตัวลงตามกัน

ภาพจาก AURORA

3. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์

เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันมาก อีกทั้งค่าเงินดอลลาร์ยังเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อ-ขาย ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีความผันผวนกับราคาทองคำ การที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง จะส่งผลดีกับราคาทองที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ที่สามารถเก็บมูลค่า และส่งผลให้กระแสเงินของแต่ละประเทศไหลเข้าสู่ทองคำ และทำให้ราคาทองคำมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น จะส่งผลราคาทองคำปรับตัวลง และนักลงทุนทองคำจะหันมาลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แทน

ภาพจาก AURORA

4. ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ ขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply หรือความต้องการ

Demand หรือ อุปสงค์ คือความต้องการในทองคำ ที่มาจาก 3 กลุ่มใหญ่หลักๆ ได้แก่ ภาคเครื่องประดับ ภาคการลงทุน และภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ รวมไปถึงการที่ภาครัฐของแต่ละประเทศ มีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเกาะตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ หากมีความต้องการที่จะซื้อทองคำสูง จะส่งผลให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้นอีกด้วย และในทางกลับกัน หากมีความต้องการซื้อทองคำต่ำ ราคาทองคำก็จะถูกปรับลงด้วยเช่นกัน

Supply หรือ อุปทาน คือ ความต้องการขายทองคำ ที่มาจาก 3 กลุ่มใหญ่หลักๆ ได้แก่ ผลผลิตทองคำที่มาจากเหมืองทอง แรงขายจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศ และสุดท้ายปริมาณทองคำเก่าๆที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบ

Demand และ Supply หรือความต้องการภายในประเทศไทย จะพิจารณาจากอัตรา Gold Spot และค่าเงินบาทของไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความต้องการภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อการที่จะตัดสินใจประกาศราคาทองคำภายในประเทศ ของแต่ละครั้ง

ภาพจาก AURORA

ข้อมูลจาก AURORA

เรียบเรียง สยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ