ราคาน้ำมันวันที่ 19 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันวันที่ 19 มีนาคม 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2566 อัปเดตราคาน้ำมันโดยรวมตามท้องตลาดบ้านเรา จากสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ราคาน้ำมันอัพเดทล่าสุดวันนี้

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.59 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.14 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.18 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.45 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.26 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.74 บาท

-จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันประเภทเบนซินวันนี้มีการปรับตัวลดลง 60 สตางค์

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

ราคาน้ำมันอัพเดทล่าสุดวันนี้

-Diesel B20 ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel ลิตรละ 33.94 บาท

-Diesel B7 ลิตรละ 33.94 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.59 บาท

-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 33.14 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 35.18 บาท

-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 35.45 บาท

-น้ำมันเบนซิน ลิตรละ 43.26 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์ Diesel B7 ลิตรละ 43.06 บาท

-ซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 42.74 บาท

-จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันประเภทเบนซินวันนี้มีการปรับตัวลดลง 60 สตางค์

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

เรียบเรียง สยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ