ราคาแก๊ส LPG วันที่ 12 มีนาคม 2566

ราคาแก๊ส LPG วันที่ 12 มีนาคม 2566

วันที่ 12 มีนาคม 2566 อัปเดตราคา LPG โดยรวมตามท้องตลาดบ้านเรา

ราคา LPG อัพเดทล่าสุดวันนี้

ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ 14.74-15.96 บาท/ลิตร

Gas Station : Baht/litre 14.74-15.96 Baht/litre

ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง(ก๊าซหุงต้ม) 423 บาท Cooking Gas : Baht

- 4 กก. (kg.) 122-185 บาท/ลิตร

- 13.50 กก. (kg.) 385-421 บาท/ลิตร

- 15 กก. (kg.) 423 บาท/ลิตร

- 48 กก. (kg.) 1,274-1,455 บาท/ลิตร

มีผลบังคับใช้วันที่ (Effective Date) 01 Mar 2023 บาท/ลิตร

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

ราคา LPG อัพเดทล่าสุดวันนี้

ราคาก๊าซ LPG สถานีบริการ 14.74-15.96 บาท/ลิตร

Gas Station : Baht/litre 14.74-15.96 Baht/litre

ราคาก๊าซ LPG บรรจุถัง(ก๊าซหุงต้ม) 423 บาท Cooking Gas : Baht

- 4 กก. (kg.) 122-185 บาท/ลิตร

- 13.50 กก. (kg.) 385-421 บาท/ลิตร

- 15 กก. (kg.) 423 บาท/ลิตร

- 48 กก. (kg.) 1,274-1,455 บาท/ลิตร

มีผลบังคับใช้วันที่ (Effective Date) 01 Mar 2023 บาท/ลิตร

ภาพจาก กระทรวงพลังงาน

เรียบเรียบ สยามนิวส์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ