ตำรวจสภ.บ้านแพ้ว ลงพื้นที่ทำโครงการ เจดีย์พิทักษ์ บ้านแพ้ว แก้ไขปัญหาของยาเสพติด และอาชญากรรม

ตำรวจสภ.บ้านแพ้ว ลงพื้นที่ทำโครงการ เจดีย์พิทักษ์ บ้านแพ้ว แก้ไขปัญหาของยาเสพติด และอาชญากรรม

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ต.อ.พรชัย อริยานนท์ ผกก.สภ.บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และ พ.ต.ท.อำพล โอ่เอี่ยม รอง ผกก.ป.สภ.บ้านแพ้ว และ ด.ต. ชูวงค์ แหลมแก้ว ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปรามฯ พร้อมชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน ชุดสนับสนุนฯของสภ.บ้านแพ้ว ตามโครงการ เจดีย์พิทักษ์ บ้านแพ้ว ร่วมกันลงพื้นที่ บ้านแหลนหาย หมู่ที่ 5 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ เจดีย์พิทักษ์ บ้านแพ้ว ตามนโยบายการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างจริงจัง ของสำนักงานตำรวจห่งชาติโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้

1.ตรวจเยี่ยมเยียนประชาชน (STOP WALK & TALK) พบปะผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แกนนำชุมชน อสม., ส.อบต.หมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน

2.ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ จุดประกายความคิด เสริมสร้างการรับรู้และบทบาทหน้าที่ในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและอาชญากรรมทุกรูปแบบ

3.สำรวจข้อมูลข่าวสาร ข้อร้องเรียน ปัญหาความเดือดร้อนทุกประเภท ผ่านโครงการผ้าป่าข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ปัญหาชุมชน แล้วจัดลำดับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ทั้งปัญหาอาชญากรรมทั่วไปและปัญหาด้านยาเสพติด รวมถึงข้อมูลผู้ป่วย ผู้มีอาการทางจิต ผู้ป่วยจิตเวช ที่เกิดจากการเสพยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ต่อไป ซึ่งผลการปฏิบัติในการลงพื้นตามโครงการ"เจดีย์พิทักษ์ บ้านแพ้ว ในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านแพ้วได้รับการตอบรับจาก กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง และจะได้ดำเนินการให้ทั่วพื้นที่ในเขตอำเภอบ้านแพ้วอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย ชูชาต แดพยนต์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด สมุทรสาคร

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ