เปิดภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

เปิดภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สืบชาตาหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันที่ 27 มกราคม 2566 รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล นักวิชาการศาสนาชื่อดัง ได้โพสต์ภาพเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ถวายสังฆทาน ในพิธีสวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์ กัจจายนสูตร เพื่อสิริพิพัฒนอายุวัฒนมงคล วาระคล้ายวันเกิด พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จ.นครปฐม

วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช ประเทศอังกฤษ ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี พระเดชพระคุณพระราชมหาเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร มอบหมายให้ พระมหาจิรวัฒน์ จิรปุตฺติโย เจ้าอาวาสวัดอรุณสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูตและญาติโยมวัดอรุณสหราชอาณาจักร เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดพระธาตุช่อแฮ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาหลวงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wate Bunnakornkul

เรียบเรียงโดย siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ