ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 15 มกราคม 2566

ราคาน้ำมันวันนี้ เผย 15 มกราคม 2566 จาก 4 ปั๊มใหญ่ ปตท. , บางจาก , เชลล์ (Shell) และ PT มีดังนี้

ปตท. อัปเดต 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร 

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 42.66 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.74 บาท/ลิตร

บางจาก อัปเดต 14 มกราคม 2566 เวลา 18:08 น.

ดีเซลพรีเมียม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ไฮพรีเมียม 97 ราคา 42.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.79 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

เชลล์ อัปเดต 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.28 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.55 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.04 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.54 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.26 บาท/ลิตร

PT อัปเดต 14 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.25 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 34.98 บาท/ลิตร

เบนซิน ราคา 43.16 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 33.34 บาท/ลิตร

เรียบเรียงโดย siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ