ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ 2566

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาท วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 มีความว่า

เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือ ทั้งจากผู้ใหญ่และสังคม การรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้น นับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ชื่อว่าความกตัญญู เด็ก ๆ จึงควรเรียนรู้ และสร้างสมอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์

เรียบเรียงโดย siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ