สง่างาม พระราชีนิทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้ พระภูษาผ้าปาเต๊ะลวดลายพรรณพฤกษา

สง่างาม พระราชีนิทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้ พระภูษาผ้าปาเต๊ะลวดลายพรรณพฤกษา

จากกรณีเพจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุว่า

ฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้ พระภูษาผ้าปาเต๊ะลวดลายพรรณพฤกษ

ลวดลายพรรณพฤกษา ลักษณะการพิมพ์ลายและเขียนลายเป็นเถากล้วยไม้ มีมิติของการไล่สีอ่อนแก่และมีการปิดเทียนลวดลายเพื่อให้ช้อนสีและเส้นสีของเทียน ลักษณะลวดลายทางเมือง เปอกาโลงัน (อินโดนีเซีย Pekalongan) เป็นเมืองทางชายฝั่งตอนเหนือของจังหวัดชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย ถือเป็นเมืองท่าสำคัญที่สุดของจังหวัดชวากลาง ส่งน้ำตาลเป็นสินค้าออก มีอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าบาติก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากบาติกฮอลันดา คือการเขียนลายที่เหมือนจริงมีแสงเงาเหมือนภาพเขียนตะวันตก

ผ้าปาเต๊ะ เป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้คนในคาบสมุทรมลายูและถือเป็นอัตลักษณ์การแต่งกายของวัฒนธรรมเพอรานากัน ทั้งสาวบาบ๋าและสาวภูเก็ตทั่วไปนิยมนุ่งผ้าปาเต๊ะมาตั้งแต่อดีต

คำว่า ปาเต๊ะ หรือ บาติก (Batik) เดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีลวดลายที่เป็นจุด คำว่า ติก มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็ก ๆ ผ้าปาเต๊ะ จึงหมายถึงผ้าที่มีลวดลายเป็นจุด ๆ ด่าง ๆ ซึ่งมาจากกรรมวิธีวิธีการทำผ้าปาเต๊ะที่จะใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีและใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือ ย้อม ในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้น อาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสี และ ย้อมสี ในผืนเดียวกัน

ลวดลายของผ้าปาเต๊ะจะเป็นรูปที่มีต้นแบบมาจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ หรือรูปเลขาคณิตต่าง ๆ สำหรับผ้าปาเต๊ะในวัฒนธรรมเพอรานกัน จะนิยมรูปสัญลักษณ์มงคลตามคติจีน เช่น รูปดอกท้อ ดอกโบตั๋น พัด ลายหงส์ หรือ นกฟินิกส์ ถือเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเป็นมลายูและจีน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ