เปิดเงินเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลัง บิ๊กตู่ ทำหน้าที่ต่อ

เปิดเงินเดือน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลัง บิ๊กตู่ ทำหน้าที่ต่อ

หลังศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรี โดยอัตโนมัติตามที่ ครม. เคยมีมติมอบหมายให้รองนายกฯ เรียงตามลำดับเป็นผู้รักษาการแทนนายกฯ ในกรณีที่นายกฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ซึ่งนาย วิษณุ เครืองาม เคยระบุไว้ว่าแม้ พล.อ.ประยุทธ์ จะหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี แต่ก็ยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ เพราะตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้มีกำหนดวาระ 8 ปี เฉกเช่นเดียวกับนายกฯ

โดยข้อมูลจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2556 ระบุว่า ข้าราชการการเมืองจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตัวแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งจากการตรวจสอบตามบัญชีอัตราตำแหน่ง เงินเดือน และเงินประจำตัวแหน่งข้าราชการการเมือง ระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง, รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับอัตราเงินเดือน 73,240 บาท เงินประจำตำแหน่ง 42,500 บาท รวมทั้งสิ้นได้เดือนละ 115,740 บาทต่อเดือน

ซึ่งในครั้งที่ดำรง 2 ตำแหน่ง คือ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาจได้รับเงินเดือน 2 ตำแหน่ง คือ เงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งนายกฯ และเงินเดือน-เงินประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมทั้งสิ้น 241,330 บาท

ดังนั้น จึงสันนิษฐาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงตำแหน่งเดียว ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นเดือนละ 115,740 บาทต่อเดือน น้อยกว่าในครั้นที่นั่งเก้าอี้ 2 ตำแหน่ง ถึง 125,590 บาทเลยทีเดียว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ