ล่าสุด คอนโดกับวัด ร่วมทำ MOU รับสภาพไม่ได้ก็หาที่อยู่ใหม่

ล่าสุด คอนโดกับวัด ร่วมทำ MOU รับสภาพไม่ได้ก็หาที่อยู่ใหม่

ทำเอาโลกอนไลน์เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก หลัง ผู้ใช้ TikTok@usermfdpfrczpi โพสต์คลิประบุว่า คุณคิดยังไงกับคนแบบนี้ ร้องเรียนวัดสวดศ- พร้อมเผยภาพนาทีที่หญิงสาวรายหนึ่ง ได้เดินทางมาที่วัดบางสะแกนอก เพื่อเข้ามาต่อว่าที่ทางวัดสวดศ-เสียงดัง

ล่าสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 65 ที่วัดบางสะแกนอก แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ว่าที่ ร.ต.สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตธนบุรี ,ตัวเเทนเจ้าคณะเขต, ตัวเเทนสำนักพุทธศาสนาฯ เข้าร่วมหารือกับนายประพันธ์ ฉากทองคำประธานกลุ่มเรารักษ์ บางสะแกเเละประธานชุมชนบริเวณรอบๆวัดสะเเกนอกหลายกลุ่ม พร้อมด้วยตัวเเทนผู้มีอำนาจจากทางคอนโด เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้อาศัยในคอนโดที่มีเรื่องการร้องเรียนเรื่องเสียงจากการทำกิจของทางวัด

โดยนายประพันธ์ ฉากทองคำประธานกลุ่มเรารักษ์ บางสะแกได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ ทางคอนโดมิเนียมรีเจ้นท์ ออร์คิด ตลาดพลู เฟส1 ทั้งสองฝ่ายได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

ด้วยวัดบางสะแกนอกมีประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม และ เพื่อสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ให้ธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอยู่สืบไป ทางกลุ่มเรารักษ์บางสะแกโดยประธาน จึงขอความร่วมมือกับทางคอนโดมิเนียมดังกล่าวขอให้ทางนิติ บุคคลหรือผู้มีอำนาจ

โดยแจ้งกับผู้อยู่อาศัยทั้งผู้อยู่เดิม และผู้อยู่ใหม่ รวมถึงผู้ที่จะซื้อคอนโดมิเนียม ให้ทราบถึงประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ของวัดบางสะแกนอก ที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม หากนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจไม่แจ้งกับผู้อยู่อาศัยเดิมและผู้อยู่อาศัยใหม่รวมถึงผู้ที่จะซื้อหรือเช่า คอนโดมิเนียมให้ทราบถึง ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธีของวัดบางสะแกนอกที่ปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิมหาก มีการร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเกิดขึ้นอีก ทางนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

หากทางวัดบางสะแกนอกมีงานประจำปี โดยจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องขยายเสียง ทางกลุ่มเรารักษ์บาง สะแกจะมีหนังสือแจ้งไปยังนิติบุคคลหรือผู้มีอำนาจให้ทราบก่อนเป็นการล่วงหน้า

ในเรื่องความดังของเสียงในการจัดงานประเพณี ดังกล่าว ทางคอนโดมิเนียมต้องพิจารณา และปฏิบัติหากมีผู้ร้องเรียนทางวัดบางสะแกนอกดังต่อไปนี้ การอยู่อาศัยย่อมเป็นสิทธิของบุคคลแต่ต้องยอมรับในสภาพแวดล้อมหรือต้องยอมรับกับประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ทางวัดบางสะแกนอกให้ได้ หากยอมรับสภาพแวดล้อมและประเพณี วัฒนธรรม ศาสนพิธี ดังกล่าวตามข้อ ไม่ได้ ผู้ร้องเรียน จะต้องหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยให้ทางคอนโดมิเนียมมีข้อตกลงกับผู้ร้องเรียน ทางชุมชนบางสะแกตลาดพลูจะปฏิบัติตาม ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ที่เคยปฏิบัติกันมา อย่างต่อเนื่องสืบไป

ชาวคอนโดเเละทางวัดได้อยู่ร่วมกันสงบสุข การประชุมร่วมจบลงชาวบ้านชุมชนละเเวกนั้นที่มารอผลการประชุมหลายร้อยคนได้ปรบมือยินดีพร้อมขอให้ชาวชุมชนให้อภัยหญิงในคลิปเนื่องจากคอนโดก็ถือเป็น 1 ในชุมชนที่ต่องอยู่ร่วมกัน โดยได้รับเเจ้งว่าหญิงสาวคนดังกล่าวในคลิปจะอัดคลิปขอขมาโทษอีกครั้ง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ