หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริชันษา 100 ปี

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี สิ้นชีพิตักษัยแล้ว สิริชันษา 100 ปี

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ม.จ.จุลเจิม ยุคล ได้โพสต์ข้อความอาลัย ม.จ.ภีศเดช รัชนี โดยระบุว่า ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อคืนเวลา 03.00 น. หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นพระปนัดดา (เหลน) ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระนัดดา (หลาน)ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (วังหน้า องค์สุดท้าย)

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ทรงเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชาในรัชกาลที่ 8 และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ผู้สื่อข่าวรายงานกำหนดพิธีว่า วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พระราชทานน้ำหลวงเวลา 17.00 น. พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 7 วัน ยกเว้นวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ศาลาบัณณรสภาค วัดเบญจมบพิตร

ทั้งนี้ ม.จ.ภีศเดช รัชนี ทรงเป็นพระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี เป็นผู้ถวายงานใกล้ชิด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระอนุชา ในรัชกาลที่ 8 และทรงเป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวงจนถึงปี 2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครอบครัวรัชนี ได้จัดงานทำบุญ และ ฟังเทศน์ จาก พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) องค์ประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิปัญญาประทีป ในวันคล้ายวันประสูติ ท่านชายภี - ม.จ.ภีศเดช รัชนี ชันษาครบ 100 ปี เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ