สง่างาม พระราชินีฉลองพระองค์ผ้าไหมลายดอกราชาวดี ดอกไม้ที่มีค่าคู่ควรพระราชา

สง่างาม พระราชินีฉลองพระองค์ผ้าไหมลายดอกราชาวดี ดอกไม้ที่มีค่าคู่ควรพระราชา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม แบบชุดไทยอมรินทร์ ผ้าไหมพื้นเรียบ พระภูษาผ้ายกลายดอกราชาวดี ทรงสายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ราชาวดี ดอกไม้ที่มีค่าคู่ควรพระราชา

ราชาวดี แปลตามศัพท์ หมายถึงของที่มีขึ้นสำหรับพระราชา สมัยโบราณมีคำว่า ลงยาราชาวดี หมายถึง การลงยาเครื่องทองให้เป็นสีฟ้าและเป็นการลงยาเครื่องใช้ของพระราชาเท่านั้น เมื่อนำมาตั้งเป็นชื่อดอกไม้ จึงพออนุมานได้ว่า ดอกราชาวดี ย่อมหมายถึง ดอกไม้ของพระราชา

ราชาวดี ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าใครเป็นผู้ตั้งชื่อไม้ดอกต้นนี้ว่าราชาวดี เป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อม ลักษณะกิ่งไม้เลื้อย เป็นไม้กิ่งเถาที่แตกกิ่งก้านสาขามาก ชนิดกิ่งแข็ง ที่ทอดกิ่งออกไป ไม่พันรอบเหมือนเล็บมือนาง แต่คล้ายมะลิลาหรือพุทธชาติลำต้นเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย ใบดก หน้าใบสากคายคล้ายกระดาษทรายละเอียด

ดอกจะทยอยบานในเวลาไล่เลี่ยกันและบานจากโคนกิ่งไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวัน และหอมแรงตอนกลางคืน ข้อมูลเกี่ยวกับราชาวดีผู้เขียน มีน้อยมาก เช่น ถิ่นกำเนิดดั้งเดิม และระยะเวลาที่เข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นครั้งแรก เท่าที่ทราบในขณะนี้คือราชาวดีเป็นต้นไม้มาจากต่างประเทศ คงเข้ามาในเมืองไทยหลังสงครามโลก ครั้งที่ ๒ เพราะเอกสารที่มีในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ยังไม่ปรากฏชื่อราชาวดี

ขอบคุณ FB สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี : We love Her Majesty Queen Suthida Fanpage

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ