หมอปลายเตือนคนไทย สิ่งที่อย่าไหว้เด็ดขาด

หมอปลายเตือนคนไทย สิ่งที่อย่าไหว้เด็ดขาด

จากกรณีหมอปลาย พรายกระซิบแนะนำถึงการไหว้เสริมในยุคข้าวยากหมากแพงสำหรับคนไทยว่า

จริงๆ ทุกที่ดีหมด เพียงแต่ว่าแต่ละคนต้องดูว่าถูกต้องกับอะไร ขอสร้างจุดยืนเลยว่าไหว้เทพ ไหว้พระ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่าไหว้ ผ -ี เราก็ดูประวัติว่าตรงนั้นมาจากอะไร แต่ถ้าเทพเรารู้ เป็นเทพที่สร้างเป็นรูปปั้นขึ้นมา จุดธูปให้ถูกต้อง เทพฮินดู 16 ดอก เทพจีน 18 ดอก ไหว้พระก็ธูป 3 ดอก แต่ถ้า ผ--ีทุกอย่างคือ 1 ดอก ห้ามไหว้ ถ้าไหว้จะทำให้เศรษฐกิจ

และภาพของประเทศและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสีดำทั้งหมด ประชาชนจะรู้สึกว่าทุกข์ร้อน ไม่มีความสุข เรียกว่าเสนียดหรือกาลกิณีเข้ามาอยู่เยอะ เราต้องช่วยกันล้างตรงนี้ก่อน ส่วนองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดสุวรรณภูมิฯ นี้ไหว้ได้ค่ะ ท้าวเวสฯ ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มเทพเหมือนกัน

เรื่องประเด็นการเมือง หมอปลายกล่าวว่าอยากให้ว่าที่ผู้ว่าฯชัชชาติ ไปไหว้พระสยามเทวาธิราช และพระแก้วมรกต เพื่อให้อุปสรรคต่าง ๆ เบาลง ด้วยอยากให้ผู้ว่าได้อยู่ต่อ และเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ