พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินี ทรงสวมสร้อยพระศอพลอยไพฑูรย์อัญมณีนพรัตน์

พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินี ทรงสวมสร้อยพระศอพลอยไพฑูรย์อัญมณีนพรัตน์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม แบบชุดไทยจิตรลดา ผ้าไหมพื้นเรียบ พระภูษาผ้ายกดอก ลายดอกมะลิ สีเทาเขียว (ไทยโทน) ทรงสวม สร้อยพระศอพลอยไพฑูรย์ อัญมณีนพรัตน์ พระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

แก้วไพฑูรย์ขุ่นฉวีสีไม้ไผ่ สังวาลไหมสาแหรกผ่านประสานสาย

บนดาลชัยชนะหมู่ศัตรูร้าย แผ่กำจายเสน่ห์ติดจับจิตเอย

พลอยไพฑูรย์ หรือสังวาลย์สายไพฑูรย์ นั้นมักเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่เรียกว่าเพชรตาแมว แต่แท้จริงแล้วไพฑูรย์ในทางอัญมณีจะหมายถึงอัญมณีประเภทคริโซเบริล สีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียวโดยต้องมีปรากฎการณ์ตาแมวนั่นเอง คุณภาพของไพฑูรย์นั้นจะอยู่ที่ความคมชัดของตาแมวที่ปรากฎ โดยจะต้องมองเห็นลักษณะคล้ายตาแมวเป็นเส้นตรง อยู่ตรงกลางพลอยที่เจียระไนแบบหลังเบี้ยและมีความคมชัดจึงจะเรียกว่าคุณภาพดี

แต่ทั้งนี้พลอยคริโซเบริลเองนั้นไม่ได้มีเฉพาะชนิดที่มีปรากฏการณ์ตาแมวเท่านั้น แต่ยังมีชนิดที่มีเนื้อใสเหมือนแก้วด้วย ส่วนคริโซเบริลชนิดที่มีราคาแพงและหายากนั้นต้องเป็นชนิดที่มีปรากฎการณ์การเปลี่ยนสีภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่ต่างกันได้ ที่เรียกกันว่า อะเลกซานไดรต์ หรือที่คนไทยมักเรียกว่าพลอยเจ้าสามสีนั่นเอง แหล่งของคริโซเบริลนั้นมีหลายแห่งที่สำคัญ ได้แก่ ศรีลังกา อินเดีย รัสเซีย มาดากัสการ์ แทนซาเนีย เป็นต้น

อัญมณีนพรัตน์ หมายถึง อัญมณีมงคล ๙ ชนิด ที่ชาวเอเชียยกย่องให้เป็นอัญมณีมงคล ในภาษาสันสกฤต เรียกว่า "เนาวรัตน" และในภาษาไทยเรียก "นพรัตน์" ความในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่คู่ดินแดนสุวรรณปฐพีมาตั้งแต่เดิม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับ อัญมณีนพรัตน์ เป็นอย่างมาก โดยมีการใช้นพรัตนสำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และยังปรากฎอยู่ใน ชื่อเต็มของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์ ที่ รัชกาลที่ ๑ พระราชทานไว้เมื่อครั้งทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ