ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง เสด็จฯ วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู

ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง เสด็จฯ วัดถ้ำกลองเพล หนองบัวลำภู

นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์มงคล เมื่อวานนี้ 24 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

และทรงประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง และ รถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียนดังนี

เวลา 17.58 น. ในหลวง ร.10 และ พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ด้วยเครื่องบินพระที่นั่ง หมายเลขข้างเครื่องบิน คือ 904 10

หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 ซึ่ง เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่งคือ 1 ด – 1992 ไปยัง เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต วัดถ้ำกลองเพล

เมื่อ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาในการบูรณปฏิสังขรณ์ เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต

และพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต และประกอบพิธีสมโภช พิพิธภัณฑ์ และอัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ตามลำดับ เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ทูลเกล้าฯ ถวายทรงสรง ทรงบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ลงในผอบ

แล้วพระราชทานคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปยังที่ประดิษฐานในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิโต พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ