เปิดเงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม.

เปิดเงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม.

เป็นเวลากว่า 9 ปีที่คนกรุงเทพฯ ไม่ได้เข้าคูหากาบัตรเลือกผู้ว่าฯ กทม. นับตั้งแต่ที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากพรรคประชาธิปัตย์ ยุติบทบาทและพ้นตำแหน่ง เมื่อช่วงเดือน ต.ค. 2559 ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และแต่งตั้งให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่แทน มาจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ระบุ พ.ร.ฎ.กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ได้ระบุบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินเพิ่มแต่ละตำแหน่งดังนี้

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 72,060 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 41,500 บาท

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 69,570 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 20,750 บาท

เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 43,490 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 8,800 บาท

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท

เลขานุการประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 39,710 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 4,400 บาท

เลขานุการรองประธานสภากรุงเทพมหานคร

ได้รับเงินเดือน 35,750 บาท

เงินเพิ่มเดือนละ 2,200 บาท

หากคำนวณ ผู้ว่าฯ กทม. ได้รับเงินเดือนรวม 113,560 บาท ถ้าอยู่ครบวาระ 4 ปี จะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 5,450,880 บาท

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ