ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

ในหลวง ทรงขับเครื่องบิน ท่ามกลางสายฝน พระราชินี ทรงเป็น ผช.นักบิน

วันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง หน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00 ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำลอง) พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ก่อนเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

วันที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหาร พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง หน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00 ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำลอง) พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ก่อนเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

เสด็จเข้าพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ทรงกราบ แล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล

เวลาต่อมาเสด็จฯ ไปยังที่ประดิษฐานฉัตร ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมที่กำพูฉัตร ทรงถือสายสูตรยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง แล้วเสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ ทรงหลั่งทักษิโณทก ก่อนเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานโครงการก่อสร้างพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงถวายพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง (จำลอง) ทองเหลืองขัดมันปูขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนพระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสโสโก) เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม ถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ทองคำ

และถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย และถวายพระกริ่งพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง ทองคำ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เวลาต่อมา เสด็จออกจากพระวิหาร ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง หน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00 และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอบคุณ WassanaNanuam

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ