พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินีฉลองพระองค์ผ้าไทภูเขาชนเผ่าม้ง

พระสิริโฉมงดงามยิ่ง พระราชินีฉลองพระองค์ผ้าไทภูเขาชนเผ่าม้ง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ผ้าไหมพื้นเรียบ สีเทาเขียว (ไทยโทน) พระภูษาผ้าไทภูเขา ชนเผ่าม้ง ลายป้อนเจ่ยจ๊อ (ใบหูเสือ) สีเหลืองทองไม้กฤษณา (ไทยโทน) ทั้งสองโทนสี คือสีโทนธงประจำจังหวัดอ่างทอง ทรงกระเป๋าทรงถือผ้าไทภูเขาชนเผ่าม้ง และ ทรงพัดด้ามจิ้ว

จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ดวงตราของจังหวัดจึงเป็นรูปอ่างสีทอง ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัด ในอ่างมีรวงข้าว และใบข้าวซึ่งหมายถึงการทำนา ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในภูมิภาคนี้

ศิลปะการสร้างลวดลายบนผืนผ้าของสตรีชาวไทภูเขาเผ่าม้ง หรือเรียกสั่นๆว่า ชาวม้ง เป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลวดลาย และสีสัน มีความแตกต่างจากชาวไทภูเขาเผ่าอื่นๆ ลายป้อนเจ่ยจ๊อ หมายถึง ลายใบหูเสือ เป็นจินตนาการการปักโค้งงอเหมือนใบหูเสือ โดยใช้เทคนิคการปักแบบกากบาท คล้ายการปักครอสติชในปัจจุบัน

ขอบคุณ FB We love สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ