ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต ภูเขาทอง

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต ภูเขาทอง

เมื่อเวลา 17.51 น. วันที่ 22 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ ประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นเสด็จฯ ถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี พระประธานอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ถวายของที่ระลึก

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัยสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาส ลำดับที่ 13 พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสลำดับที่ 14 และสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เจ้าอาวาส ลำดับที่ 15 ทรงคม

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ