ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทางการทหาร

ในหลวง พระราชินี พระราชทานกระบี่ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทางการทหาร

เมื่อเวลา 17.54 น. วันที่ 20 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

นำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางการทหารต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

เฝ้าฯ รับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าฯ รับพระราชทานกระบี่ รวม 361 ราย

การนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติหน้าที่ ความตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารเหล่านี้มาด้วยดี นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้ว ต่อไปภายหน้าแต่ละคนย่อมปรารถนาความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก คือความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายทหารของกองทัพไทย

การจะสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าวนั้น มีปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ทัศนะที่กว้างขวาง ทันการณ์ ทันโลก ทุกคนจึงต้องพยายามเสริมสร้างทัศนะของตน ด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของวิชาการ และเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ และฝึกนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่

อันจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์ ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความสุข ความสำเร็จทั้งในชีวิตและในหน้าที่ราชการสมดั่งปณิธานปรารถนา

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ