เปิดไทม์ไลน์วันเงินเข้าบัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

เปิดไทม์ไลน์วันเงินเข้าบัตรคนจน เตรียมรับเงินเพิ่ม 3 เดือน

ความคืบหน้าการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ล่าสุด กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินตามเงื่อนไขต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ครม.ยังอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษระยะที่ 2

จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือนอีกด้วย วงเงินรวม 1,352 ล้านบาท หากใช้วงเงินในเดือนนั้นไม่หมดก็จะไม่นำไปสะสมในเดือนถัดไป

ซึ่งวงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อนั้น จะจ่ายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 รวมกับการโอนเบี้ยความ

โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ 200 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติดังนี้

ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ผู้นอนติดเตียง

ผู้สูงอายุ

ผู้ที่มีรายได้น้อย

สำหรับไทม์ไลน์ในการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนประจำเดือนกุมภาพันธ์ มีดังนี้

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินซื้อสินค้า 200 และ 300 บาท

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 - เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน - เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน

จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้ชำระเอง - ส่วนเกินที่ประชาชนจ่ายมาจะได้รับเงินคืนทุกวันที่ 10 ของเดือนเท่านั้น สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 - โอนเงินเบี้ย รับเงิน 1,000 บาท - เพิ่มเงินเบี้ย

จำนวน 200 บาท ถึงเดือน กันยายน 2565 จากจำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้ยังได้รับเงินเพิ่มเติมในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ