เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 โควตา 1 ล้านสิทธิ เช็กด่วน

เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 โควตา 1 ล้านสิทธิ เช็กด่วน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ว่า ในวันที่ 10 ก.พ. 65 จะเปิดให้กลุ่มคนใหม่ที่ไม่เคยร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนในวันที่ 10 ก.พ. 65 กำหนด 1 ล้านสิทธิ สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึง 30 เม.ย. 65 สำหรับช่องทางการลงทะเบียนจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

ช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ หรือโครงการอื่นของรัฐ ที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

ผู้ที่ไม่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 มีดังนี้

สัญชาติไทย

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัตรประจำตัวประชาชน

ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 ม.ค. 65

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟส จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

เรียบเรียง siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ