เช็กด่วน ฉีดวัคซีนตัวไหน ป้องกันโอไมครอนได้

เช็กด่วน ฉีดวัคซีนตัวไหน ป้องกันโอไมครอนได้

ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดต่อสายพันธุ์ โอไมครอน ด้วย ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผลเป็นอย่างไร เช็คที่นี่

10 ม.ค.65 ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพันธุ์เดลต้าและ โอไมครอน ด้วยการ ฉีดวัคซีนเข็ม 3 แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้นเข็มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม พบว่า

สูตร ฉีดวัคซีนเข็ม 3

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ = 587 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์สายพันธุ์ โอไมครอน ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,002 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ "โอไมครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 507 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 1,143 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ "โอไมครอน" ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 531 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 121 GMT

สายพันธุ์ โอไมครอน ได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 674 GMT

สายพันธุ์ โอไมครอน ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์เดลต้าได้ดี = 917 GMT

สายพันธุ์ โอไมครอน ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 521 GMT

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม และแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ม ควร ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลต้าและ โอไมครอน (หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ