เช็กด่วน แอปฯธนาคารไหนล่มมากที่สุด

เช็กด่วน แอปฯธนาคารไหนล่มมากที่สุด

สมัยนี้ แอพลิเคชั่นธนาคารต่างๆ มักเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักช็อปออนไลน์ ก็แหม ด้วยสถานการณ์ที่ไปไหนไม่ค่อยได้

ก็มีการช็อปปิ้งออนไลน์นี่แหละเยียวยาจิตใจ ซึ่งก็ต้องใช้แอปฯธนาคารเป็นตัวจ่ายเงิน เพื่อให้สะดวก ลดการสัมผัส

และเชื่อได้เลยว่า หลายๆ คนเคยประสบปัญหา แอปฯ ธนาคารล่ม ทำให้หงุดหงิดกันอย่างมาก เพราะมันชอบมาล่มในช่วงเวลาที่กำลังช็อปปิ้งเสียด้วยสิ

ล่าสุดจึงมีการสรุปข้อมูลว่า ธนาคารใดมีสถิติการล่มบ่อยที่สุด ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2564 แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1. ระบบที่สาขาล่ม จากสถิติพบว่า ธนาคารที่ระบบในสาขาให้บริการล่มมากที่สุดอยู่ที่ 5 ครั้ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ซึ่งปัจจุบันควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต เป็นธนาคารทหารไทยธนชาต เมื่อจำแนกสถิติ พบว่า ช่วงที่เกิดขึ้นบ่อยสุดอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ระบบล่มทั้งหมด 3 ครั้ง นาน 9 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของไทย มีสถิติดังนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

- ธนาคารกรุงไทย ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

- ธนาคารกสิกรไทย ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

- ธนาคารกรุงเทพ ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

2. ระบบ ATM/CDM ล่ม จากสถิติพบว่า ธนาคารที่ระบบตรงนี้ล่ม ก็คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำนวน 5 ครั้ง ถึงแม้จะล่มบ่อย แต่ระยะเวลาที่ล่มก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ ในแต่ละครั้งจะล่มไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารที่มีชื่อเสียงลำดับต้น ๆ ของไทย มีสถิติดังนี้

- ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 ครั้ง นาน 2 ชั่วโมง

- ธนาคารกรุงไทย 2 ครั้ง

- ธนาคารกสิกรไทย 1 ครั้ง ไม่ถึง 1 ชั่วโมง

- ธนาคารกรุงเทพ ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

-3. ระบบ Internet Banking

จากสถิติ พบว่า ธนาคารที่มีระบบ Internet Banking ล่มมากที่สุด คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มีจำนวนถึง 8 ครั้ง ส่วนธนาคารทหารไทยธนชาต แม้ว่าจะมีสถิติมากสุดตรงสาขากับเอทีเอ็ม แต่สำหรับ Internet Banking ล่มเพียง 2 ครั้งเท่านั้น และทั้งหมดเกิดขึ้นในไตรมาส 3 เพียงอย่างเดียว

-ส่วนธนาคารที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของไทย มีสถิติดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย 1 ครั้ง นาน 2 ชั่วโมง

- ธนาคารกสิกรไทย 1 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง

- ธนาคารกรุงเทพ ไม่มีล่มแม้แต่ครั้งเดียว

4. ระบบ Mobile Banking

จากสถิติพบว่า ธนาคารที่มีสถิติล่มมากที่สุดคือ ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยมีตัวเลขถึง 12 ครั้ง แบ่งเป็นไตรมาสแรก 5 ครั้ง นาน 5 ชั่วโมง, ไตรมาสสอง 2 ครั้ง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และไตรมาสสาม 5 ครั้งนาน 7 ชั่วโมง

อันดับ 2 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ล่มทั้งหมด 10 ครั้ง แบ่งเป็น ไตรมาสแรก 5 ครั้ง นาน 7 ชั่วโมง, ไตรมาสสอง 2 ครั้ง นาน 1 ชั่วดมง และไตรมาสสาม 3 ครั้ง นาน 5 ชั่วโมง

อันดับ 3 คือ ธนาคารกรุงเทพ ล่มทั้งหมด 7 ครั้ง แบ่งเป็น ไตรมาสแรก 2 ครั้งนาน 1 ชั่วโมง, ไตรมาสสอง 2 ครั้ง ไม่เกิน 1 ชั่วโมง และไตรมาสสาม 3 ครั้ง นาน 1 ชั่วโมง

ส่วนธนาคารที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของไทย มีสถิติดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย 2 ครั้ง

- ธนาคารกสิกรไทย 2 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 เพียงไตรมาสเดียว พบว่า มีธนาคารแอปฯ ล่มสูงถึง 8 ธนาคาร จากทั้งหมด 15 ธนาคาร

ข้อมูลจาก ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ