มีแล้ว แบ่งปัน ลำปางจัดกิจกรรม ให้ประชาชนได้อิ่มท้อง

มีแล้ว แบ่งปัน ลำปางจัดกิจกรรม ให้ประชาชนได้อิ่มท้อง

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ได้มอบหมายให้วิทยากรจิตอาสา 904 , ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 , อส.กร.อำเภอเมืองปาน และกำลังพลจิตอาสามณฑลทหารบกที่ 32

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจ กับประชาชนชุมชนรอบโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย เพื่อแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใย และยังเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจตากสถานการณ์แพร่ระบาดของCV19 ในช่วงนี้ ที่บ้านทุ่งจี้ หมู่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ภาพดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

คลิป

เรียบเรียง siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ