ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ จัดกิจกรรม สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564

ชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ จัดกิจกรรม สื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564

ด้วยชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสื่อมวลชนรวมใจต้านภัยหนาวประจำปี 2564 ณ บ้านแม่ก๋า หมู่ 3 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ซึ่งทางชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือได้ลงพื้นที่ทำการสำรวจพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

โดยมีนายบุญเที่ยง ลาภเกิด เป็นผู้ใหญ่บ้านฯ เเละมีจำนวนประชากรในหมู่บ้าน 33 หลังคา รวมทั้งหมด 305 คน โดยประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ปลูกขิง , กระชายดำ

โดยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ก๋า ได้กล่าวว่า "ความเป็นอยู่ของชาวเขาก็ลำบาก เพราะว่าระยะทางไกลลำบาก

ปัญหาของชาวบ้านก็คือในเรื่องของการใช้ไฟฟ้า ทุกวันนี้ชาวบ้านใช้โซล่าเซลล์ ซึ่งบางครั้งก็มีปัญหาและปัญหาอีกอย่างคือการใช้น้ำประปา น้ำไม่สะอาด การใช้น้ำก็ไม่เต็มที่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ประปาที่เก็บน้ำไว้ก็เป็นถังเล็ก หากชาวบ้านใช้น้ำเยอะก็ไม่เพียงพอ ชาวบ้านก็จะมีถังกักเก็บน้ำไว้ใช้ในบ้านของตัวเอง แต่ก็ยังไม่พอใช้

ส่วนเด็กประสบปัญหาในด้านการศึกษาซึ่งไม่มีโรงเรียนเป็นศูนย์เด็กเล็ก ต้องไปเรียนที่บ้านแม่ส้าน ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะ ต่อจากนั้นจบแล้วก็จะไปเรียนต่อที่ในเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านขอขอบคุณหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่ได้เห็นความสำคัญของลูกบ้าน สภาพความเป็นอยู่ของลูกบ้านก็ยากจน ดีใจมากที่มีหน่วยงานเอาเครื่องนุ่งห่ม ถุงยังชีพ มามอบให้ชาวบ้าน

เด็กๆ

คลิป

ที่มา ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดลำปาง

เรียบเรียง siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ