มาอีกล็อต วัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโดส

มาอีกล็อต วัคซีนซิโนแวค 2 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้มีการโพสต์ภาพวัคซีน ซิโนแวค จากประเทศจีนว่าได้มีการส่งมาถึงกรุงเทพฯ ประเทศไทยแล้ว

โดยระบุว่า วัคซีนซิโนแวคชุดใหม่จำนวน 2 ล้านโดส ส่งถึงกรุงเทพฯ แล้ว ปัจจุบัน จีนได้จัดหาวัคซีนป้องกัน cv 19 ให้แก่ประเทศไทยแล้วจำนวน 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านโดส วัคซีนจีนจะช่วยชาวไทยต่อสู้กับการแพร่ cv อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยสู้ ๆ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ