โคราช ประกาศด่วนที่สุดแล้ว

โคราช ประกาศด่วนที่สุดแล้ว

กรณี พื้นที่สีแดง 5 จังหวัด วันนี้ 7 เม.ย. 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายศักดื์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชกจังหวัดนครราชสีมา และนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนครราชสีมา เพื่อป้องกันการแพcv-10 หลังมีแพร่จากหลายคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่ จนมีการประกาศจังหวัดพื้นที่สีแดง 5จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี ,สมุทรปราการ ,นครปฐม และนนทบุรี

ทั้งนี้ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทบ์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยวว่า แม้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะไม่พบผู้ติดเพิ่มเติม มากว่า 50 วันแล้ว โดยมีผู้ติดสะสม จำนวน 13 ราย รักษาหายแล้วทั้ง 13 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต แต่จากเหตุการณ์การแพร่cv-19 จากหลายคลัสเตอร์ ทำให้ต้องมีการวางมาตรการคุมเข้มโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมา ได้วางมาตรการควบคุมประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไว้

ทั้งนี้ โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่สีแดง จะต้องมีการรายงานตัวต่อหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ด้วย พร้อมกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือหากไม่สามารถกักตัวได้ จะต้องตรวจหาcv-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเท่านั้นด้วย แรพิด เทสต์ (Rapid Test) และตรงนี้จะมีค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาท โดยผู้ตรวจที่มาจากพื้นที่สีแดง จะต้องออกค่าใช้จ่ายเองและนำผลการตรวจมายืนยันกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จึงจะสามารถเข้าในพื้นที่ที่ต้องการได้

ขณะที่การจัดกิจกรรมสงกรานต์ ทางจังหวัดโคราชไ ประกาศงดการจัดงานที่มีการรวมตัวกันทุกรูปแบบ ทั้งงานสงกรานต์ งานคอนเสิร์ต การเล่นสาดน้ำ แต่อนุญาตให้ทำกิจกรรมตามประเพณีทางศาสนาได้ อาทิ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ญาติพี่น้อง การทำบุญตักบาตร แต่ทั้งนี้ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ