เช็กด่วน กรุ๊ปเลือดที่ติด COVID-19

เช็กด่วน กรุ๊ปเลือดที่ติด COVID-19

กรุ๊ปเลือดเป็นรหัสที่ธรรมชาติได้ฝังไว้ให้แก่มนุษย์ และเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มีผลต่อสุขภาพ หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นักโลหิตวิทยาจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรุ๊ปเลือดมีผลต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือแสดงอาการรุนแรงขึ้นหรือไม่

ในช่วงที่เกิดการระบาดแรกๆ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Annels of Hematology ว่าผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด B และ AB Rh- มีแนวโน้มจะติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า และผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด O จะติดเชื้อน้อยกว่า แต่การศึกษาจาก Harvard Medical School ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เลือด ABO กับผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงโดยต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเสียชีวิต ดังนั้นผลการศึกษาครั้งหลังจึงคัดค้านสมมติฐานของงานวิจัยชิ้นแรก

Harvard Medical School ใช้ข้อมูลจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 6 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2020 ในโรงพยาบาล 5 แห่งในเมืองบอสตัน จำนวน 7,600 คน และมีผู้ป่วยที่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,289 คน ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างกรุ๊ปเลือดกับอาการติดเชื้อโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น

ถึงแม้ว่าผลงานวิจัยของทั้ง 2 สถาบันจะค้านกัน แต่มุมมองเรื่องกรุ๊ปเลือดต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้หากได้ข้อสรุปจากกลุ่มตัวอย่างที่มากพอ เพราะอาจมีกลไกป้องกันการติดเชื้อในเลือดแต่ละหมู่ที่ปกป้องร่างกายไว้ได้เบื้องต้น

แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันได้ว่ากรุ๊ปเลือดใดติดโควิดได้ง่าย แต่ในกลุ่มผู้ที่มีหมู่เลือดพิเศษอาจจะต้องดูแลตัวเองไม่ให้ประสบอุบัติเหตุหรือเสียเลือดมาก เพราะการบริจาคเลือดในพื้นที่ติดเชื้อนั้นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ดีการศึกษาของกรุ๊ปเลือดต่อเชื้อโควิดต้องใช้ข้อมูลตัวอย่างที่มากกว่านี้ ไม่ว่าคุณจะกรุ๊ป A กรุ๊ป B หรือกรุ๊ปใดๆ ก็ตามก็อย่าเพิ่งกังวลใจ ดูแลตัวเอง และเฝ้าระวังตามมาตรการความปลอดภัยจะช่วยให้ห่างเชื้อมากที่สุด

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ