เงินเข้ารอบใหม่ 9,400 บ. ใครได้บ้าง รีบเช็กเลย

เงินเข้ารอบใหม่ 9,400 บ. ใครได้บ้าง รีบเช็กเลย

วันที่ 26-28 กันยายน 2563 รัฐบาลได้จัดงาน Job Expo Thailand 2020 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปสมัครงาน

นอกจากนี้ช่องทางที่เดินทางไปสมัครเองในงานแล้ว รัฐบาลได้เปิดช่องทางออนไลน์ โดยเปิดทั้งหมด 2 เว็บไซต์ คือ www.ไทยมีงานทำ.com และ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.comซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียน และกรอกรายละเอียด ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รวมถึงเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยระบบจะมีการประมวลผลเพื่อจับคู่งานที่ตรงกับรายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้

หากลงลึกในรายละเอียดมาตรการ จ้างงานเด็กจบใหม่ หรือโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษา โดยภาครัฐและภาคเอกชน กรมการจัดหางาน พบว่ามีการเปิดรับทั้งหมดประมาณ 260,000 อัตรา

ใครได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ บ้าง?

1.สำหรับนักศึกษาจบใหม่

- สัญชาติไทย

- อายุไม่เกิน 25 ปี หรืออายุเกิน 25 ปี ต้องสำเร็จการศึกษาปี 2562-2563

- รับเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

- ครอบคลุมวุฒิการศึกษา 4 กลุ่ม คือ ม.6 ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

2.สำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ

- ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม

- มีเงื่อนไขเลิกจ้างเดิมได้ไม่เกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี (กรณีลูกจ้างลาออกระหว่างโครงการ นายจ้าง/ผู้ประกอบการหาลูกจ้างใหม่ทดแทนได้)

เงื่อนไขโครงการ จ้างงานเด็กจบใหม่ มีอะไรบ้าง?

โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่ เป็นการดำเนินโครงการในโมเดล รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย จ่ายคนละครึ่ง ภายใต้โมเดล รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ่าย โดยรัฐจะจ่ายโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของเด็บจบใหม่ที่ได้งานทำในโครงการนี้ ตามที่มีการระบุไว้ในการลงทะเบียน ซึ่งมีการจำหนดระยะเวลาโครงการไว้ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วุฒิ ม.6 ฐานเงินเดือน 8,690 บาท รัฐจ่าย 4,335 บาท เอกชนจ่าย4,335 บาท

-วุฒิ ปวช.ฐานเงินเดือน 9,400 บาท รัฐจ่าย 4,700 บาท เอกชนจ่าย4,700 บาท

-วุฒิ ปวส.ฐานเงินเดือน 11,500 บาท รัฐจ่าย 5,750 บาท เอกชนจ่าย 5,750 บาท

-วุฒิปริญญาตรีฐานเงินเดือน 15,000 บาท รัฐจ่าย 7,500 บาท เอกชนจ่าย 7,500 บาท

โดยเด็กที่มีวุฒิปวช.นั้น ใครที่ลงทะเบียนไว้ สิ้นเดือนนี้ รัฐโอนเงินรอบใหม่ให้จ้า 9,400 บาท

เรียบเรียง siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ