พนักงานการบินไทยรวมพล สหภาพเตรียมยื่นฟ้อง คัดค้านการลดเงินเดือน

พนักงานการบินไทยรวมพล สหภาพเตรียมยื่นฟ้อง คัดค้านการลดเงินเดือน

อดีตสหภาพการบินไทย รวมพลพนักงาาน คัดค้านการลดเงินเดือน เตรียมยื่นฟ้องศาลแรงงาน

นายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย เปิดเผย ถึงกรณีที่เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 63นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย ออกประกาศบริษัท ที่ 046/63 ขยายเวลาการปรับลดเงินเดือนพนักงานออกไปอีก 3 เดือน คือ มิ.ย-ส.ค. 63 ว่า ประกาศฉบับดังกล่าว แตกต่างจากประกาศฉบับแรก ที่ 043/63 ที่เห็นชอบให้ปรับลดเงินเดือนพนักงานไปแล้ว 2 เดือน คือ ระหว่าง 4 เม.ย.-31 พ.ค.2563

โดยประกาศฉบับแรกเป็นประกาศ เชิงการบังคับให้พนักงานต้องยินยอมลดเงินเดือน แต่ประกาศฉบับล่าสุด เป็นประกาศ ให้พนักงานสมัครใจลดเงินเดือน

ภาพจากการบินไทย

ภาพจากการบินไทย

ภาพจากการบินไทย

ดังนั้น หากพนักงานคนใดไม่สมัครใจบริษัทจะไม่สามารถหักลดเงินเดือนพนักงานได้ แต่หากฝ่าฝืนหักเงินทั้งที่พนักงานไม่ยินยอมพนักงานมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบริษัท โดยพนักงานคนใดไม่ยินยอม จะต้องทำการกรอกแบบ ฟอร์ม ในใบคร7 หรือ ใบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อร้องไปยังอธิบดีกรมคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 รวมทั้งต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ตนเป็นตัวแทนฟ้องร้องในศาลแรงงานกลางต่อไป

ขอบคุณ : การบินไทย

เรียบเรียง : siamnews

siamplaza
lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ