พ่อแม่รังแกฉัน! เลี้ยงลูกผิด เหมือนชี้ทางสู่ขุมนรก  "บาป 14 ประการของพ่อแม่"ที่ทำกับลูกโดยไม่รู้ตัว อย่ามองข้ามเด็ดขาด!!

พ่อแม่รังแกฉัน! เลี้ยงลูกผิด เหมือนชี้ทางสู่ขุมนรก "บาป 14 ประการของพ่อแม่"ที่ทำกับลูกโดยไม่รู้ตัว อย่ามองข้ามเด็ดขาด!!

ถ้าพูดถึงหลักในการเลี้ยงดูลูกในสมัยนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักจะเลี้ยงลูกแบบตามใจและปกป้องลูกจนมากกเกินไป เพราะนั่นถือเป็นการทำร้ายลูกอย่างร้ายแรง เพราะเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง จะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง ว่าอะไรคือผิด หรือ อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง เวลาที่ต้องเผชิญปัญหาเขาก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตได้ หรือ อาจจะแก้ปัญหาในทางที่ผิด ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธี ได้พูดถึงเรื่องหลักในการเลี้ยงลูกว่า

   พระพุทธเจ้าได้สอนว่าการจะดูแลลูกให้ดีอย่าใช้แต่น้ำเย็น บางครั้งก็ต้องใช้น้ำร้อน คนโบราณได้บอกเทคนิคโดยการเปรียบเปรย ในการเลี้ยงลูกว่า “น้ำหวาน ลูกยอ กอไผ่” 1.น้ำหวาน คือ อ่อนหวาน ดูแลลูกแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ยามลูกมีปัญหาก็ช่วยเหลือเกื้อกูล และเอาใจใส่ให้กำลังใจ 2.ลูกยอ คือ เด็กบางคนถ้าสอนหรือบอกตรงๆเขาก็จะไม่ชอบ เราก็ต้องส่งเสริมเขาให้เขามีกำลังใจ แต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องใช้ข้อ 3. คือ กอไผ่ ต้องมีการลงไม้เรียวกันบ้าง นอกจากนี้เรายังได้นำหลักคำสอนและข้อคิดดีๆจาก “ท่าน ว.วชิรเมธี” ในหัวข้อ “พ่อแม่รังแกฉัน (บาป ๑๔ ประการของมารดาบิดา)” มาให้ทุกคนลองศึกษาดู เพื่อเป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ได้มีหลักในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เติบโตขึ้นมา เป็นคนที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมที่ดีด้วย

1. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการรักเขามากเกินไป ผลก็คือเกิดภาวะรักจนหลงลูกของตนถูกทุกอย่าง ลูกของตนดีกว่าคนอื่นเสมอ อันส่งผลให้ลูกกลายเป็นคนมีอัตตาสูง เชื่อมั่นตนเองในทางที่ผิดชอบดูถูกคน เป็นตัวปัญหา แต่ไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนสร้างปัญหา

2. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการตามใจเขามากเกินไป ผลก็คือพ่อแม่กลายเป็นข้าช่วงใช้ของลูกส่วนลูกกลายเป็น “ลูกบังเกิดเกล้า” ที่พ่อแม่ต้องยอมให้เขาทุกอย่าง ที่หนักกว่านั้นก็คือ ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมตามที่ลูกต้องการลูกบางคนก็ถึงขั้นทุบตีทำร้ายพ่อแม่

3. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่กล้าห้ามปรามสั่งสอนเมื่อลูกทำผิด ทำเลว ทำบาปผลก็คือ ลูกสูญเสียสามัญสำนึก แยกแยะถูกผิดดีชั่วไม่เป็นมองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรมว่า ดีเป็นอย่างไร ชั่วเป็นอย่างไรจึงกลายเป็นนักเลงอันธพาล ระรานคนเขาไปทั่ว

4. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการให้เงินลูกเพียงอย่างเดียว ผลก็คือ ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงินไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หา/และให้เงิน ยิ่งได้เงินมาก ยิ่งผลาญเงินเก่งมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ และทั้งๆที่ใช้จ่ายเงินสูง แต่กลับมีคุณภาพชีวิตต่ำ

5. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองเกรงว่าหากให้ลูกทำอะไรด้วยตนเองแล้วเขาจะลำบากผลก็คือเมื่อโตขึ้นลูกกลายเป็นลูกแหง่ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ทำอะไรด้วยตนเองไม่เป็นยิ่งเติบโตยิ่งเป็นตัวปัญหาของสถาบันครอบครัว

6. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีมัวแต่สนใจลงทุนในการทำธุรกิจเป็นร้อยเป็นพันล้าน แต่ไม่รู้จักลงทุนในการสร้างลูกให้เป็นปัญญาชนผลก็คือลูกเติบโตแต่ตัว แต่ทว่ามีสติปัญญาที่ต่ำต้อย ขาดทักษะการคิด การใช้เหตุผล การทำงาน การเข้าสังคม เขาไม่เพียงแต่ไม่สามารถร่วมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเท่านั้นแต่ยังสร้างปัญหาให้สังคมอีกต่างหาก

7. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการทำแต่งานสังคมสงเคราะห์นอกบ้านโดยลืมไปว่าคนที่ตนต้องสงเคราะห์ก่อน ดูแลก่อนต้องให้ความรักก่อนก็คือลูกผลก็คือแม้จะกลายเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จนอกบ้าน สังคมสรรเสริญแต่กลับเป็นพ่อแม่ที่ล้มเหลวในบ้าน และลูกกลายเป็นเด็กที่ขาดความรัก ความอบอุ่นไม่พร้อมจะแบ่งปันความรักและความอบอุ่นให้ใคร

8. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักยกย่องชมเชยลูกเมื่อเขาประสบความสำเร็จในการเรียน ในการทำงาน หรือในการทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ผลก็คือลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบ ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสำเร็จ เขาจึงเป็นนักอิจฉาริษยาตัวฉกาจ ที่จ้องแต่จะหาทางทำลายคุณงามความดีของคนอื่น

9. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสอนเขาให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ผลก็คือ เมื่อโตขึ้น เขาจึงพร้อมผละหนีพ่อแม่ไปอย่างไม่รู้สึกผิดไม่เห็นความจำเป็นว่า การเป็นลูกที่ดีนั้น จะต้องกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ของตนอย่างไร

10. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนลูกให้รู้จักการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ผลก็คือเมื่อโตขึ้นเขาจึงกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ คิดแต่จะกอบโกยคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นแทนที่จะถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งให้ ยิ่งได้ยิ่งแบ่ง”กลับถือหลัก “ยิ่งรวยยิ่งคอร์รัปชั่น ยิ่งแบ่งปันยิ่งสูญเสียเปล่า”

11. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่ยอมให้ลูกรู้จักตัดสินใจด้วยตนเองผลก็คือ ลูกกลายเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำอะไรส่งผลให้ไร้ภาวะผู้นำ ต้องเดินตามคนอื่นโดยดุษฎี

12. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่สอนให้ลูกรู้จักสมบัติของผู้ดี ผลก็คือเขากลายเป็นคนหยาบกระด้าง ทั้งทางกาย ทางใจ ใจคอโหดหินทมิฬชาติ ขาดความสุภาพอ่อนน้อม ขาดสัมมาคาราวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รู้จักประมาณตน ครองตน ครองงานไม่เป็น ไม่เห็นคุณค่าของระเบียบประเพณี กฎหมาย จรรยาจารีตของสังคม ไม่เคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนดีของเพื่อนมนุษย์

13. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่แนะนำให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร (เพื่อนแท้) ผลก็คือรอบกายของเขาจึงมีแต่บาปมิตร (เพื่อนเทียม) คอยประจบสอพลอ คอยหลอกล่อให้ทำความเลวทรามต่ำช้า ติดสุรา ยาเสพติด นำพาชีวิตไปในทางเสียหาย ตกอยู่ใต้วังวนของอบายมุข สนุกสนาน ไม่สนใจหาแก่นสารให้กับชีวิต

 

14. พ่อแม่บางคนทำร้ายลูกด้วยการไม่รู้จักสร้างสภาพแวดล้อมให้ลูกเป็นคนรักการอ่าน รักการเขียน รักการเรียนรู้ รักการเดินทาง ปล่อยให้เขาศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองไปตามยถากรรม ผลก็คือเขากลายเป็นคนหูตาคับแคบ ขาดความรู้พื้นฐาน ขาดความรู้รอบตัว ขาดความกระตือรือร้น ไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การคิด พูด ทำ ไม่เฉลียวฉลาดปราดเปรื่อง ขาดความแหลมคม ตามไม่ทันโลก ตกข่าว เป็นคนว่างเปล่าทางความรู้ (รอบตัว) ความคิด จิตใจ และไม่มีรสนิยมอย่างอารยชน

ขอขอบคุณที่มาและภาพจาก : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

ไม่พลาดทุกข่าวสาร รู้ลึก รู้จริงก่อนใคร ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางไลน์ แอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่นี่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ