6 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

6 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้โพสต์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่า… PEA เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากผลกระทบ COVID-19

1.ลดค่าไฟร้อยละ 3 – ทุกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล – ธุรกิจโรงแรม กิจการให้เช่าพักอาศัย 2 เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563

3.การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

– บ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

4.ผ่อนผันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำ – กิจการขนาดกลาง – ใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สูบน้ำเพื่อการเกษตร 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

5.ค่าไฟฟ้าฟรี (ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย) 3 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2563

6.ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้าไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิล (ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วยขึ้นไป แต่ไม่เกิน 150 หน่วย) 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563

ขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

เรียบเรียง siamnews

lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ