เปิดกลุ่มคนที่ผ่านแล้ว สบายใจ รอรับเงิน15000 ได้เลย

เปิดกลุ่มคนที่ผ่านแล้ว สบายใจ รอรับเงิน15000 ได้เลย

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง กล่าวถึง ความคืบหน้ามาตรการเงิน 5,000 บาท (3เดือน) ว่า การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกฝ่ายกำลังเร่งตรวจสอบให้รัดกุมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดเผยกลุ่มอาชีพที่ได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจำนวน 4 กลุ่มอาชีพคือ มัคคุเทศก์ ผู้ค้าสลาก คนขับรถแท็กซี่ และวินมอเตอร์ไซด์

เนื่องจาก อาชีพทั้ง 4 กลุ่มเป็นอาชีพที่มีการลงทะเบียนข้อมูลการประกอบอาชีพไว้ชัดเจนที่สุด เช่น มัคคุเทศก์ มีข้อมูลยืนยันจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนขับรถสาธารณะทั้งแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซด์ มีการลงทะเบียนไว้กับกรมขนส่งทางบก ทำให้ AI สามารถคัดกรองข้อมูลของคนกลุ่มนี้ออกมาได้ง่ายและเร็วกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้ง 4 กลุ่มนี้จะได้สิทธิพิเศษรับเงินก่อนกลุ่มอาชีพอื่นๆแต่เป็นการยกตัวอย่างว่าทั้ง 4 กลุ่มอาชีพนี้สามารถทำได้เร็วและรัดกุมที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเป็นกรณีที่มีข้อมูลครบถ้วน

สำหรับอาชีพอื่นๆ ก็เช่นกันหากการกรอกข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนชัดเจน สามารถระบุให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากการแพร่กระจาย-19 ได้อย่างชัดเจน หรือมีหลักฐานประกอบพร้อมให้มีการตรวจสอบได้ กรณีที่ภาครัฐต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ยิ่งจะทำให้การพิจารณาอนุมัติเงินของประชาชนรายนั้นๆ สะดวก และง่ายดายมากขึ้นตามไปด้วย

"คนที่คาดว่าจะไม่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการนี้ รัฐบาลยังมีช่องทางช่วยเหลืออื่นๆ อีกมาก เช่น เงินเยียวยาเร่งด่วนผ่านธนาคารออมสิน หรือมาตรการช่วยเหลือที่เตรียมจะออกมาใหม่ ซึ่งจะดูแลทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ และ เกษตรกร ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นายธนากรกล่าว

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ