กลุ่มก้ำกึ่ง ที่ได้รับเงิน 15000

กลุ่มก้ำกึ่ง ที่ได้รับเงิน 15000

การลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ยังคงมีผู้ที่สนใจเข้าลงทะเบียนเป็นจำนวนที่มากกว่า 23 ล้านคน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินอยู่พอสมควร

ซึ่งล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ว่า ระบบจัดคัดกรองผู้ลงทะเบียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

ซึ่งล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ว่า ระบบจัดคัดกรองผู้ลงทะเบียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มสีเขียว ผ่านเกณฑ์ชัดเจนมีสิทธิ์ได้เงิน 5,000 บาท

กลุ่มสีแดง ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น อายุไม่ถึง 18 ปี หรืออยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33

กลุ่มสีเทา กลุ่มที่ก้ำกึ่ง โดยจะต้องมีการขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ผู้ลงทะเบียนมีอาชีพค้าขาย กระทรวงการคลังขอให้ส่งรูปหน้าร้าน หรือสถานที่ค้าขายมาให้ตรวจสอบ รวมถึงจะมีการส่งคลังจังหวัด สรรพากร หรือธนาคารของรัฐเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่เพื่อเป็นการยืนยัน อีกทั้งจะนำข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนไปให้ทางไปรษณีย์ เพื่อคัดกรองอีกครั้ง

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ