วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า

วิธีตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้า

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนแห่เข้าไปลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเรื่องราวการลงทะเบียนของรับเงินประกันค่าไฟฟ้าคืน ซึ่งหลายคนก็ได้ลงไปแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนเมื่อไร ใครที่ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้ หากอยากรู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว และจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ 

สามารถตรวจสอบเงินประกันไฟฟ้าได้ทั้งของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านทางออนไลน์ ไม่ต้องไปที่สาขาให้เสี่ยง โควิด 19 วิธีการตรวจสอบก็ไม่ยาก ทำตามขั้นตอนนี้เลย

1.คลิกเมนูคำว่า ตรวจสอบเรื่อง

2.กรอกข้อมูล เลขรับเรื่อง 10 หลัก

3.กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

4.คลิกคำว่า สอบถาม

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยดูในช่องสถานะได้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด คำเตือนคือ การลงทะเบียนนั้น ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้น

1.คลิกเลือก “บุคคลธรรมดา” สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอยู่อาศัย หรือคลิกเลือก “นิติบุคคล” สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก

2.กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก ซึ่งแสดงอยู่ในบิลแจ้งค่าไฟฟ้า

3.กรอกรหัสประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

4.คลิกคำว่า “ตรวจสอบ”

อย่างไรก็ตาม ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าว่าอยู่ในขั้นตอนใด ดังนี้

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

2.อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร

3.อยู่ระหว่างการดำเนินการคืนเงินประกัน

4.ท่านสามารถรับคืนเงินประกันตามช่องทางที่ได้ระบุไว้

ขอบคุณ การไฟฟ้า

เรียบเรียง siamnews

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ