ออมสิน เปิดเว็บลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยอาชีพ ได้รับผลกระทบจาก co vid 19

ออมสิน เปิดเว็บลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ช่วยอาชีพ ได้รับผลกระทบจาก co vid 19

วันที่ 30 มีนาคม 2563 ทีข่าว siamnews ได้รับรายงานว่า ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบ จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เนื่องจากการแพร่ระบาดขยายวงกว้างขึ้น จนมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ในฐานะที่ดูแลและรับผิดชอบเศรษฐกิจของประเทศ ได้จัดทำมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ล่าสุด ได้เปิดให้บริการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา วงเงินกู้สูงสุด 10000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน Flat Rate ผ่อนชำระคืนนานถึง 2 ปี โดยไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

คุณสมบัติ คือ

ผู้กู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30000 บาท

ได้รับผลกระทบจาก CO VID 19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น

เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ที่สำคัญ คือ ไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆ

ขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินได้สนับสนุน โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน และโครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม ตามมติเพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราว ในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ด้วยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา วงเงินกู้สูงสุด 50000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35 เปอร์เซนต์ ต่อเดือน Flat Rate ให้ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี

คุณสมบัติ คือ

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย

เป็นผู้มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก CO VID 19 และภัยอื่นๆ

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

การค้ำประกัน สามารถใช้บุคคล หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกันได้

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสได้จากการพบปะกันของคนจำนวนมากที่สาขา ประชาชนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่สาขา เพราะธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ยื่นลงทะเบียนใช้บริการสินเชื่อนี้ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพียงมีโทรศัพท์มือถือ ที่พร้อมใช้งานเปิดเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือมีเครื่องคอมพิวเตอร์

lazada

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ