วิรังรอง ทัพพะรังสี ร้องเอาผิดอย่างเด็ดขาด ยุบพรรคสถานเดียว

วิรังรอง ทัพพะรังสี ร้องเอาผิดอย่างเด็ดขาด ยุบพรรคสถานเดียว

วันนี้ 9 ธันวาคม "วิรังรอง ทัพพะรังสี"  ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ (มปปท.)  โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว วิรังรอง ทัพพะรังสี กรณีพรรคการเมืองที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ต้องยุบพรรคฯทันที ส่วนกรรมการบริหารพรรค จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคน

วิรังรอง ทัพพะรังสี โพสต์ข้อความไว้ดังนี้

ยุบพรรคสถานเดียวค่ะ และควรต้องทำทันที...ช่วยแชร์ด้วย ขอบพระคุณค่ะ....พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ถ้าตีความกว้างๆ หน่อย เต็มๆ ดอก จะเอาผิดพรรคได้แน่นอน ความผิดสำเร็จแล้ว....

มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น

(๒) กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียง ข้อ๑๗ ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง พรรค ทษช. ส่อว่า ทำผิดระเบียบข้อนี้ กกต.จะดำเนินการอย่างไร (ข้อมูล ข้อ ๑๗ นี้จากคุณ Chalong Pinthong และคุณ Wuttichai Likitranusorn ขอบพระคุณค่ะ)

ส่วนกรรมการบริหารพรรคทุกคน...ต้องถูกดำเนินคดี....

วิรังรอง ทัพพะรังสี
๙ กพ. ๒๕๖๒

โพสต์ดังกล่าว

ไม่พลาดทุกข่าวสาร รู้ลึก รู้จริงก่อนใคร ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางไลน์ แอดมาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่นี่

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ