กระจ่าง วันมาฆบูชา ทำไมเวียนเทียน ต้องเวียนทางขวา ไม่เวียนทางซ้าย

กระจ่าง วันมาฆบูชา ทำไมเวียนเทียน ต้องเวียนทางขวา ไม่เวียนทางซ้าย

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นเป็นครั้งแรกของการแสดงธรรมหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยวันมาฆบูชาในปี 2567 ตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และในวันมาฆบูชานี้ หลายคนจะถือโอกาสเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียนไปด้วย แต่สงสัยกันไหมว่า ทำไมเราต้องเวียนเทียนด้านขวา ไม่เวียนเทียนด้านซ้าย

โดย เว็บไซต์รัฐสภา อธิบายว่า การเวียนเทียนนั้น คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่าง ๆ โดยจะเป็นการเวียนขวา 3 รอบ หรือที่เรียกว่า ประทักษิณาวัตร โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือ อยู่ทางขวาของผู้เวียน จึงเป็นเหตุให้ต้องเวียนเทียนด้านขวา

ในขณะที่อีกเว็บไซต์ เผยว่า การเวียนเทียนโดยเวียนทางขวานั้น เพราะมีความเชื่อว่า ทางขวาเป็นทิศมงคล การเวียนขวาหมายถึงการยอมรับพระรัตนตรัย เป็นเครื่องหมายของการแสดงความเคารพต่อบุคคลและสถานที่นั้น ๆ หากเวียนซ้ายจะไม่ทำกัน เพราะเป็นทิศอวนมงคล

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ