รวมบทสวดอิติปิโส พร้อมคำแปล ว่าแล้วทำไมถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

รวมบทสวดอิติปิโส พร้อมคำแปล ว่าแล้วทำไมถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

บทสวดมนต์อิติปิโสนั้นเป็นคำแรกของบทสวดมนต์ต่าง ๆ หรือที่เรียกกันว่า บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ได้แก่ บทสวดที่จะสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยแต่ละบทก็จะรวบรวมถ้อยคำสำคัญ ๆ มาเรียบเรียงกลายเป็นบทสวดอิติปิโส ส่วนมากแล้วเวลาจะสวดมนต์นั้นก็จะต้องมีบทสวดมนต์อื่น ๆ ตามหลังมาด้วย นอกจากนี้แล้วเขายังเชื่อกันอีกด้วยการท่องบทสวดอิติปิโสเท่ากับอายุ หรือบวกเพิ่มอายุขึ้นไปอีก 1 จบ ก็จะช่วยเป็นการเสริมดวงชะตาทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น และยังช่วยปัดเป่าอุปสรรค อันตรายต่าง ๆ ให้พ้นจากตัวอีกด้วย ใครที่อยากจะท่องบทสวดมนต์อิติปิโสกันบ้างก็ให้ลองสวดตามอายุตัวเองหรือเพิ่มกันดู ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตัวคุณเอง

บทสวดมนต์อิติปิโสแบบย่อ

สำหรับใครที่กำลังจะหาคาถาอิติปิโสมาสวดก่อนนอนกันบ้างนั้น ก็จะบอกว่าบทสวดมนต์อิติปิโสจะมีให้เลือกท่องทั้ง บทสวดอิติปิโสแบบเต็ม เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในการท่อง และ บทสวดอิติปิโสแบบย่อ ซึ่งบทสวดนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่ก็อยากที่จะสวดมนต์ ฉะนั้นวันนี้เราเลยรวมบทสวดมนต์ทั้งแบบเต็มและแบบย่อมาให้ได้ท่องกัน ใครมีเวลามากน้อยแค่ไหนก็ลองเลือกท่องกันดู

ตั้งนะโมฯ (3 จบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

คำแปลบทสวดอิติปิโสแบบย่อ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

บทสวดอิติปิโสแบบเต็ม

สำหรับบทสวดมนต์อิติปิโสแบบเต็มนั้น ก็จะประกอบด้วย บทสวดที่จะสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดจะมีดังนี้

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุขโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

คำแปลบทสวดอิติปิโสแบบเต็ม

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระธรรมคุณ

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง

เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด

เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

คำแปลบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้ว

ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า

เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา เป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน

เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ