เงินอุดหนุนบุตร 2567 ล่าสุดเข้าวันไหน (เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม)

เงินอุดหนุนบุตร 2567 ล่าสุดเข้าวันไหน (เช็กรายละเอียดเพิ่มเติม)

เริ่มเข้าสู่ศักราชใหม่ปี 2024 แล้ว วันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์ จะพาไปติดตามความคืบหน้าโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร

ตามปกติแล้ว กรมบัญชีกลาง จะจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่าย เงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด

เดือนมกราคม : วันพุธที่ 10 ม.ค. 2567

เดือนกุมภาพันธ์ : วันศุกร์ที่ 9 ก.พ. 2567

เดือนมีนาคม : วันศุกร์ที่ 8 มี.ค. 2566

เดือนเมษายน : วันพุธที่ 10 เม.ย. 2567

เดือนพฤษภาคม : วันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2567

เดือนมิถุนายน : วันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567

เดือนกรกฎาคม : วันพุธที่ 10 ก.ค. 2567

เดือนสิงหาคม : วันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2567

เดือนกันยายน : วันอังคารที่ 10 ก.ย. 2567

เดือนตุลาคม : วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2567

เดือนพฤศจิกายน : วันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2567

เดือนธันวาคม : วันอังคารที่ 10 ธ.ค. 2567

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร 2567

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี หรือตกเดือนละ 8,333 บาท)

ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนบุตร

หากไม่ทราบว่าตัวเองลงทะเบียนผ่านหรือไม่ ได้รับสิทธิหรือยัง หลังจากยื่นเอกสารไปแล้ว 20 วัน ถึง 1 เดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

ตรวจสอบที่ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th

ตรวจสอบที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

แอปพลิเคชันทางรัฐ

แอปพลิเคชันเงินเด็ก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ