เริ่มโอนแล้ว รัฐบาลโอนเงินเยียวยา 50,000 บ. เข้าบัญชี กลุ่มผู้มีสิทธิหรือทายาท

เริ่มโอนแล้ว รัฐบาลโอนเงินเยียวยา 50,000 บ. เข้าบัญชี กลุ่มผู้มีสิทธิหรือทายาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า แรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลมายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาแล้ว จำนวน 8,032 ราย จากจำนวนทั้งหมด 9,697 คน คิดเป็น 81.04 % แยกเป็น กรณีมายื่นด้วยตนเอง 7,983 ราย กรณีเสียชีวิต 22 ราย กรณี Re-Entry 27 ราย โดยเอกสารที่ยื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาเอกสาร จำนวน 3,601 ราย ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงาน กระทรวง / จังหวัด แล้ว จำนวน 4,192 ราย ตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินแล้ว 193 ราย โดยเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิหรือทายาทของแรงงานแล้ว

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า 10 จังหวัด ที่มีผู้มายื่นคำร้องมากที่สุด คือ อุดรธานี 1,093 ราย รองลงมา คือ เชียงราย 968 ราย , นครพนม 605 ราย , นครราชสีมา 481 ราย , น่าน 437 ราย , หนองคาย 321 ราย , หนองบัวลำภู 307 ราย , สกลนคร 293 ราย ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีผู้มายื่นที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล กระทรวงแรงงาน ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี จำนวน 290 ราย และ ขอนแก่น 285 ราย

ในส่วนของแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล และยังอยู่ระหว่างการรอกลับไปทำงานที่อิสราเอล หรือกำลังหางานทำ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานยังมีมาตรการดูแล โดยมีทั้งตำแหน่งงานในประเทศ และ ตำแหน่งงานในต่างประเทศรองรับ อาทิ ไต้หวัน สาธารณรัฐโปรตุเกส กรีซ และสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงอาชีพอิสระที่น่าสนใจ ทำง่าย รายได้ดี เหมาะสมกับความต้องการของแรงงานในแต่ละพื้นที่

แรงงานที่ต้องการหางานทำสามารถติดต่อไปยัง กรมการจัดหางานหรือสมัครงานผ่านเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือ Mobile Application “ไทยมีงานทำ” หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506

ด้านแรงงานที่ต้องการกลับไปทำงานที่อิสราเอลนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ จะจัดส่งแรงงานไทยกลับไปทำงานทันที เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลง โดยอยู่บนความปลอดภัยเป็นสำคัญ

:: ร่วมแสดงความคิดเห็นกับสิ่งนี้

:: เนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ